RONCUA.COM.VN là website bán hàng trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm gioăng cao su, ron cao su, ron dán chân cửa, ron chống ồn, ron chống cháy…

Khách hàng tham gia giao dịch trên RONCUA.COM.VN là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên RONCUA.COM.VN bao gồm các sản phẩm gioăng cao su, ron cao su, ron dán chân cửa, ron chống ồn, ron chống cháy….

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên RONCUA.COM.VN phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. RONCUA.COM.VN sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên RONCUA.COM.VN .

Bằng việc tham gia giao dịch trên RONCUA.COM.VN , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://roncua.com.vn đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.