Ron cao su chống Cháy, Chịu nhiệt (Loại 2m)

85,000